Masih Tidak Kafirkah Syiah?

Friday, July 19, 2013


   Syaikh Muhammad Kuraim Rajih ( Ulama dan Syaikh Qurra' Syam) ditanya perihal apakah Syiah itu masih bagian dari Islam? Ataukah ia sudah keluar dari Islam?

   Syaikh menjawab:

  Orang-orang yang mengkafirkan Abu bakar dan Umar sedangkan Allah mengasihi mereka dan mereka berdua adalah sahabat terbaik Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam dan banyak hadis shahih yg menyatakan kemuliaan kedua sahabat tersebut,
  Dan mereka menghina Aisyah ra, istri Rasulullah shallahu 'alaihi wasallam (menghina dengan menuduhnya sebagai pelacur),sedangkan Allah telah memuliakan Aisyah dalam Al-Quran. Syiah membunuh umat Islam sedangkan Allah telah mengharamkan membunuh darah muslim. Masih tidak kafirkah itu?

:: Syaikh Kuraim Rajih di Masjid Al-I'tisam, TTDI Jaya, Shah Alam-Malaysia, 8 Juli 2013

No comments:

Post a Comment